KEITÄ OLEMME


"Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."
Ilm. 14:12


Olemme maailmanlaajuinen seurakuntaperhe

Suomen Adventtikirkko on osa vuonna 1863 perustettua kansainvälistä seitsemännen päivän Adventtikirkkoa.

Kansainvälisen kirkkomme nimi "the Seventh-day Adventist Church" muodostuu kahdesta meille kirkkona tärkeästä uskonkohdasta. Sanalla "seitsemäs päivä" viitataan lauantaihin, joka on raamatullisen viikon seitsemäs päivä; sapatti (hepr. šabbat, levon päivä), sanalla "adventti" (lat. adventus, saapuminen) tarkoitetaan Kristuksen paluuta.

Kirkollamme on noin 70 000 seurakuntaa yli 200 maassa. Kastettuja jäseniä on noin 21,5 miljoonaa (arvio, vuoden 2018 loppu) ja edustettuja kieliä lähes 900. Suomessa on kymmeniä paikallisseurakuntia sekä muutamia säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä. 

 

Suosimme terveitä elämäntapoja

Olemme aina uskoneet, että fyysisellä terveydellä on läheinen suhde psyykkiseen terveyteen ja päin vastoin. Koska ruumiimme on yksi Luojan suurista lahjoista, pidätymme turmelemasta sitä päihdyttävillä, huumaavilla tai riippuvuutta aiheuttavilla aineilla.

Pidämme terveitä elämäntapoja tärkeänä osana kristityn jokapäiväistä elämää, mutta elämäntapamme ei ole rajattu listaan kieltoja, vaan korostus on myönteisessä asenteessa elämään.


Terveellisyyttä korostava elämäntapamme näkyykin monissa eri maissa tehdyissä tutkimuksissa keskimääräistä pienempänä sairastuvuutena mm. sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen ja syöpään sekä pidempänä elinikäennusteena.


Julistamme koko evankeliumia

Hyväksymme Kristuksen lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) ja julistamme koko maailmalle sanomaa rakastavasta Jumalasta, jonka luonne on täydellisimmin ilmaistu hänen poikansa sovitustyössä ja sijaiskuolemassa (Joh. 3:16).

K
uten Raamatun suuret profetiat korostavat (Jes. 65:17,18, Ilm. 21:1-5), näemme mekin, että Jumalan suunnitelman huippukohta on koko luomakunnan ennalleen asettaminen täydelliseen sopusointuun Jumalan hyvän tahdon mukaan.

Tavoitteemme on kertoa kaikille iankaikkinen evankeliumi Ilmestyskirjan
kolmen enkelin sanomien (Ilm. 14:6-12) viitekehyksessä ja johtaa ihmisiä hyväksymään Jeesus henkilökohtaisena pelastajana (Room. 10:9) sekä auttaa valmistautumaan Jeesuksen paluuta varten (Ap. t. 1:11). 


Sivu päivitetty 15.01.2019.